"WAAR POTENSIAAL VERWESENLIK WORD!"
  041 360 1257

SKOOLFONDS 2021

Hoërskool Framesby
Eerste Nasionale Bank
Takkode :   250 655
Rek. No  :   62576528859

SKOOLGELDE EN BETALINGSOPSIES

Na aanleiding van ‘n spesiale beheerliggaam vergadering gehou op 25 Januarie 2021, is die besluit geneem om ouers weens die huidige ekonomiese klimaat ten opsigte van skoolfonds vir 2021 tegemoet te kom. Die besluit is geneem om die skoolfonds vir 2021 te verminder na
R26 180.00 vir die jaar.


Dus is die nuwe verminderde maandelikse premie R2 380.00 oor 11 maande.
 
Neem kennis dat dié vermindering slégs op skoolgeld vir 2021 van toepassing is en nie op die graadfooi nie. Die graadfooi is verpligtend vir álle ouers. Hiervoor kan ook nie vir kwytskelding aansoek gedoen word nie.
 
Indien u enige navrae het, kontak Mev. R Terblanche by skoolfonds@framesby.co.za

 

Om kontanthantering (om veiligheidsredes) by die skool tot die minimum te beperk, versoek ons ouers om een van die onderstaande opsies te oorweeg.
(a) EFO (EFT) betalings
(b) Aftrekorder by ‘n bank - self deur ouer gereël
(c) Debiet/Kredietkaart by skool
(d) Samba se voordele opsies


BAIE BELANGRIK: Die unieke toelatingsnommer wat aan elke leerder toegeken is, (by Algemene Kantoor beskikbaar) moet te alle tye as verwysing gebruik word.


Die skool se bankbesonderhede is soos volg:
Naam van rekening: Hoërskool Framesby
Bank: FNB
Takkode: 250-655
Rek. No.: 6257 6528 859
Verwysing vir betaling van Skoolfonds:
Leerling se toelatingsnommer (bv. 0007)
2 of meer kinders beide se toelatingsnommer (bv. 0007, 9999)

Hoërskool Framesby:  "Waar potensiaal verwesenlik word"

Nec-eastcapesmall
Klinicare-logo
Vox-green-logo-vector-1
Puma-logo-f9e13b654c-seeklogocom
Sunridge-superspar

OK / Close
Who doesn't like cookies?
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Read more...