Vanuit die Hoof se kantoor

Die winter sportprogram is verby en ons kan met groot trots terugkyk op, weereens, ‘n geslaagde seisoen in soveel sportsoorte.  Die kompetisie waaraan ons spanne blootgestel word stel hoë eise aan die liggaam en geestelike ingesteldheid.  Dit is verblydend om te sien dat ons 1ste spanne die “bmt” het om week na week sulke uithaler spel te lewer.  Baie geluk daarmee.

 

Op die kultuurfront het heelwat leerders uitmuntend presteer by die onlangse PE Kunstefees en ons wens ons toneelgroep voorspoed toe met hul optrede by die ATKV Tienertoneel kompetisie wat op 29 Augustus plaasvind.  Ons weet dat hulle baie goed daar sal doen.

 

Vanjaar het ons op 6 September ons eie Hartklopfees wat deel vorm van ons waardegedrewe kultuur by die skool.  Die oggendprogram sal bestaan uit ‘n ontbyt met die vermaaklikheid van ons eie skoolkoor, toneelgroep en ‘n praatjie deur Philip Brand en sy seun Daan.  Die middag is daar ‘n “battle of the bands” kompetisie en die dag word afgesluit deur die gospel groep, One Crown, wat die aandprogram sal hanteer.  Dit beoog om ‘n gesinsdag te wees en ons moedig ouers en leerders aan om dit by te woon en hierdeur verryk te word.

 

Ten slotte wil ek dankie sê aan al ons leerders wat elke dag getrou skool bywoon, pligsgetrou huiswerk doen, goeie maniere het en respek toon teenoor mede-leerders en ons personeel.  Julle maak deel uit van die steunpilare van ons skool en is ware staatmakers.  Geluk ook aan elke ouer wat hierdie waardes in hul kinders vestig.

Welkom by die Hoërskool Framesby

Hartlik welkom in Framesbyland!

Ons het oor die afgelope sewe-en veertig jaar daarin geslaag om ’n trotse rekord op akademiese, sport en kulturele gebied op te bou en ons glo dat ons steeds aan hierdie tradisie voortbou.

Framesby : Waar Potensiaal Verwesenlik Word..

 

Framesby MissieDie Hoërskool Framesby is ’n Christelik-georiënteerde Afrikaansmedium hoërskool wat hom ten doel stel om sy leerlinge op alle terreine te ontwikkel - akademies, geestelik, sosiaal, kultureel en liggaamlik – ten einde as volwasse en gebalanseerde jongmense hulle roeping in die samelewing suksesvol te vervul.

 

Framesby ErekodeDie volgende lewens-waardes van die Framesby-erekode vorm die grondslag van ons gesindheid en optrede, en is die basis waarop ons gedragskode en huishoudelike reëls berus.

Lojaliteit,

Eerlikheid, Pligsgetrouheid, Stiptelikheid, Selfrespek,

Respek vir ander,  Respek vir gesag, Respek vir eiendom.

2015 Skoolkwartale

21 Jan - 01 Apr

13 Apr - 26 Jun

20 Jul - 02 Okt

12 Okt - 09 Des

Hoof

Ons Hoof:  Mnr. Jan Stroebel

Nuwe Gr. 8 inskrywingsvorm vir 2015


Vul asseblief die volgende vorm in om voort te gaan.

Naam en van:   
E-pos Adres: