"WAAR POTENSIAAL VERWESENLIK WORD!"
  041 360 1257

Erkenning aan Presteerders

Die volgende 3-Vlak-toekenning bestaan by Framesby:

Vlak I: MERIETETOEKENNING

Merietepunte word toegeken vir uitsonderlike balans tussen Akademie, Sport en Kultuur. Geregtig op gepaste kleur merieteknopieVlak II: KLEURE

Hoofsaaklik in spanverband mits die leerling vanaf Graad 8 die sport/kultuur beoefen het.
Fisiese klere: Effekleurige blou baadjie met SILWER balkie(s).VLAK III: EREKLEURE

Uitsonderlike individuele prestasie op amptelike provinsiale / nasionale vlak
Fisiese klere : Effekleurige blou baadjie met GOUE lourier en balkie

KLEURE EN EREKLEURE

Kleure en Erekleure word op meriete vir akademiese prestasie en alle sportsoorte en kultuurbedrywighede wat in die skool beoefen word, toegeken. Erekleure word ook aan buiteskoolse aktiwiteite toegeken indien die leerling onder die drie toppresteerders in Suid-Afrika in die betrokke aktiwiteit eindig. Die inligtingsboekie met Kriteria en Riglyne is by die algemene kantoor beskikbaar.

 

Die kleure (slegs van Gr 11) en erekleure (slegs van Gr 10) kan alleenlik met die skool se toestemmingsbrief by die leweransiers verkry word en mag slegs vanaf die voorgeskrewe Grade gedra word.

Vinnige Navraag

Voltooi en stuur

Kontak Inligting

Hoërskool Framesby

Fisiese Adres: 

Cornelialaan, Framesby
Port Elizabeth
6001

  

Posadres:

Posbus 28065
Sunridgepark, 6008

 

Kontak:
Tel: (041) 360 1257
Faks: (041) 360 7787

E-pos: bemarking@framesby.co.za  

 

Internet:

Facebook: Hoërskool Framesby

Twitter

Belangrike Inligting

Vinnige skakels

Vakkeuses

Ons Prospektus

Kultuur Rooster

Naweek Sport Rooster

Eksamen Roosters

Vraestelle Gr 9 & 11

OK / Close